2013. szeptember 22., vasárnap

esztétikus fogalom/ aesthetic concept

esztétikus fogalom I. (pulchrum)/ aesthetic concept I.
esztétikus fogalom II. (bonum)/ aesthetic concept II.
2012
70x100cm
papír, filctoll/ paper, felt pen

Munkám kiinduló motívuma a Platón által megalkotott görög kálosz szó lefordítására használt két latin szó; a pulchrum és a bonum. A kálosz, melyet az ideák jelzőjeként használt, egyszerre jelentett szépet és jót. 827-ben Hilduin Pseudo-Dionysius Az Isteni nevekről című művének a fordításában ontológiai értelemben vett jóságként értelmezi a kálosz szót, 300 év múlva Johannes Sarracenus pedig szép, szépség kifejezéseként fordítja ugyan azt .  „Bonum autem et bonitas…” „Pulchrum autem et pulchritudo…” A két fordítás eltérése a szépség etikai és esztétikai különválasztásából fakadt. Munkámban saját gondolkodásomra aktualizálva játszom e két fogalommal, igyekezvén megtartani az egyensúlyt a vizuális megjelenítés és a belső tartalom között. Az írás segítségével próbáltam a terhelt fogalmakat egy külső esztétizálással feloldani és paradox módon a kiüresedett külsőségekbe taszítani úgy, hogy az szövegnek azt a jellegzetességét használtam ki, hogy egyszerre van verbális, az olvasás és a tartalom révén és vizuális tulajdonsága, a betűk esztétikai jelként történő felhasználásával. Az írás képi alakját hasznosítva alkottam belőle formát, úgyhogy a szövegnek meghagytam  az olvashatóságát, habár így megfosztottam elsődlegességétől e funkcióját.