2013. szeptember 22., vasárnap

szignaletikus rendszer/ signaletic system

Szignaletikus rendszer/ signaletic system 
2012
installáció/ installationInstallációmban az foglalkoztatott, hogy hogyan konvertálhatok át egy természeti rendszert egy mesterséges rendszerré annak formai elemeit használva, úgy hogy az egy kiállító térben értelmezhető munkává váljon. A leképzéshez én nem analitikus felfogással közelítettem, hanem megpróbáltam az absztrakció eszközével élni.
Platón a képzőművészetet csupán harmadlagos mimézisnek tekintette, ami a természetet utánozza, anélkül, hogy megértené annak a rendszerét. Ezt a felfogást, azonban értelmezhetjük úgy is, hogy a művészet egy másik rendszerbe helyezi át az ábrázolás révén a természeti tárgyat, ami más értelmezést igényel, mint az eredeti, ezért nincs is szükség annak pontos ismeretére. A digitális világban ugyanez a felfogás figyelhető meg, mivel bizonyos jelek egy másfajta csatornán közvetített és értelmezhető jelekké alakulnak. Az ábrázoláshoz szükséges szignalizálni, azaz jellé alakítani a leképezendő dolgot. A kép maga is jel, ami utal az eredetijére, de önmagában is teljes mivel, az absztrakció lévén egy más rendszerben értelmezendő. Az új ábrázolásban saját médiumán belül kell, saját eszközeivel jellé alakulnia. Az akvarell technikában a foltok összessége alkotja meg a képet, annak tulajdonságaival együtt, ahogy a színek egymásba folynak a papíron. A foltok azonban önmagukban nem jelek, csak ha rendszerbe vannak állítva, így a színes pacák anélkül, hogy értenénk a madarak külső megjelenésének biológiai mivoltát, sikeresen, olyan jellé alakulnak, amik utalnak az állatra. A festés által létrehozott rendszer tehát vizuálisan értelmezhető. A technika fejlődésével azonban a digitális médiumok, hang és kép megjelenítésére alkalmas eszközök, egy újabb mimetikus réteget képeznek az ábrázolásban. Ezek a szerkezetek úgy adják vissza az adott dolog képét, hangját, hogy saját maguk médiumán belül a leghitelesebb jellé alakítják azt. Azonban itt egy vizuálisan nem nyomon követhető rendszer hozza létre a jelet.

Munkámban szerettem volna összekapcsolni a természeti rendszert a mesterségessel, úgyhogy a szignalizáció vizuálisan megjeleníthetővé váljon.