2014. február 21., péntek

játéktér/ playing field

Játéktér             
2014
installáció/ installation,
járóka, parketta, vegyes technika/ playpen, floor, mixed media

Egy használt járókát oldalaira bontva alakítottam át 4 „kordonná” úgy, hogy egyszerre lehessen érzékelni eredeti voltát és új funkcióját.  Munkámban szeretném megkérdőjelezni a szimbolikus védelmi értéket és azt esetlegesen korlátozó tényezőként feltüntetni. A probléma úgy gondolom általános életérzésként testesül meg a magyar fiatalok életében. A család, az iskola, az oktatás és persze az ezeket az intézményeket átölelő és szabályozó állam mind-mind, mint egyfajta az ifjúságot segítő védelmi szervezet jelenik meg. Azonban ezek szabályokkal és mércékkel is járnak. Az ifjúság fejlődését és kibontakozását, mindig egy felülről jövő szabályzás irányítja, amely eredetileg gondoskodó és megóvó, valamint felkészíti a fiatalságot arra hogy, hogyan boldoguljon az egyéni életben. Azonban joggal érezheti generációm a dolgok félre siklását és selejtességét az élet küszöbén diplomával a zsebében munkanélküliként állva, vagy a tandíjat megfizetni képtelenül, az állam lekötelezett szerződéses hallgatójaként. De gondoljunk csak az egészen kicsi első osztályos gyerekekre is akinek a sorsával mit sem foglalkozva, dobálják őket az egyik oktatási módszerből a másikba.
A parketta halszálka mintájának személyes jelentősége van, mivel pontosan ilyen burkolat fedi annak az egyetemi műteremnek a padlóját, ahol éveken át dolgoztam, ami rettenetes állapotban van jelenleg is, akárcsak más oktatási intézmények termei (Valóban fel lehet szedni a parkettát). A felszedett parkettadarabokból egy tornyot építettem, az épülés és az omlás közötti állapotban megjelenítve. Ezzel a korlátozott térben is kreatívan működő fiatalságra kívánok utalni. A kordon és a burkolatfelbontása azonban a diák tüntetések hangulatát is megidézi, amit szintén generációs jelenségnek tartok az országban.

A used playpen was modified to resemble a set of cordons, so the resulting object can fulfill both functions; defensive and restrictive, as well. In many cases the institutions, which are responsible for the development of the youth, will hinder the students rather than protect them, from various reasons. For this kind of causes can be mention as an example the poor conditions (broken floor~crumbling educational institutions) or the wrong rules (cordon~student demonstrations).